Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Deventer gaat intensiever samenwerken bij aanpak woonoverlast

13-02-2023

De gemeente Deventer, politie en woningcorporaties in Deventer gaan intensiever samenwerken om woonoverlast beter en meer in samenhang te kunnen aanpakken. Zij gaan elkaar aanvullen en versterken en hebben afgesproken wanneer er aanleiding is om persoonlijke gegevens van overlastgevers uit te wisselen om tot een aanpak te kunnen komen.

Alle betrokken partijen hebben deze maand de onderlinge afspraken hierover beklonken.

Complexe overlastsituaties

Woonoverlast die in, vanuit en rond een woning wordt veroorzaakt, is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het kan gaan om geluidsoverlast, fysieke verloedering, vervuiling, intimiderend gedrag, brandgevaar en drugs gerelateerde overlast. Als sprake is van ernstige en complexe vormen van woonoverlast, kan die soms niet worden opgelost door slechts één partij.

Drastische maatregelen voorkomen

Partijen kunnen dan strafrechtelijke, bestuurlijke of civielrechtelijke maatregelen treffen. Het opleggen van bestuurlijke gedragsaanwijzingen, tijdelijk sluiten van woningen of het ontbinden van huurcontracten moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Noodzakelijke gegevens uitwisselen

Om doelstellingen te kunnen bereiken en de voortgang ervan te kunnen volgen, is het noodzakelijk dat partijen bepaalde persoonsgegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Ze streven daarbij naar evenwicht tussen privacybescherming en een adequate aanpak van de woonoverlast binnen de bestaande wetgeving.

Om succesvol te kunnen zijn zorgen de samenwerkende partijen dat mensen weten dat ze overlast kunnen melden. Samen gaan ze werken aan de bekendheid van deze mogelijkheid.

De partijen

De samenwerkende partijen zijn:

  • Politie.
  • Gemeente Deventer.
  • Woningcorporatie Rentree.
  • Woonbedrijf Ieder1.
  • Woonstichting De Marken.
  • Stichting Eigen Bouw.
  • Stichting DUWO.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.