Woonoverlast

Nieuw dossier kwetsbare overlastgevers biedt handelingsperspectief

14-05-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid introduceert een nieuw dossier ‘kwetsbare overlastgevers’ op de themawebsite hetccv-woonoverlast.nl. Centraal hierin staan de mensen met verward gedrag die woonoverlast veroorzaken.

Het dossier biedt met name gemeenten en woningcorporaties handelingsperspectieven bij de aanpak. De politie is afgelopen jaar ruim 90.000 keer benaderd voor meldingen over personen met verward gedrag. In acht jaar is het aantal incidenten ruim verdubbeld. De politie spreekt op haar website van een 'zorgelijke trend'.

Handelingsperspectief

Iedere samenwerkingspartner zoals de gemeente, de woningcorporatie, de politie en de hulpverlening heeft zijn eigen rol in de aanpak van kwetsbare overlastgevers, en die wordt in dit nieuwe dossier ‘kwetsbare overlastgevers’ uitgediept. Katja Steverink, adviseur woonoverlast bij het CCV: “Uniek is dat we in dit dossier ook de juridische maatregelen belichten en per samenwerkingspartner op een rijtje zetten. We geven concrete voorbeelden die helpen bij het kiezen van de juiste aanpak.”

Wat kun je doen als je moet ingrijpen

In de praktijk blijkt dat mensen met verward gedrag moeite hebben om hun leven op de rails te houden. Bijvoorbeeld omdat de samenleving voor hen te complex is geworden, of ze niet de juiste hulp krijgen of vermijden. Soms hebben ze psychische problematiek, maar het kan ook gaan om een verstandelijke beperking, verslaving, of ouderdomsklachten. Deze mensen veroorzaken soms ernstige overlast.

Katja Steverink vertelt: “Escalatie voorkomen is heel belangrijk. Helaas zien we nog te veel voorbeelden van overlast die jaren duurt of ernstig uit de hand loopt, zoals recentelijk nog waarbij de ene buur de andere met een baksteen op het hoofd sloeg. De vraag uit de praktijk is nu steeds vaker ‘als je moet ingrijpen, wat kun je dan doen?’. Daar geven we in dit nieuwe dossier antwoord op. Want niet alleen kwetsbare bewoners moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben, ook juist de buren moet je helpen. Soms zijn overlastsituaties niet acceptabel meer. Je wilt voorkomen dat de buren eraan onderdoor gaan.”

Het CCV helpt

In de aanpak van woonoverlast is een goede samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het sociaal domein de sleutel tot succes. Het CCV heeft zich precies op dit snijvlak de afgelopen jaren gespecialiseerd. Naast informatie op website en tijdens bijeenkomsten, biedt het CCV advies op maat en procesbegeleiding onder meer bij de aanpak van woonoverlast. Meer weten? Neem contact op met het CCV.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.