Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Meer mogelijk in aanpak woonoverlast Ridderkerk

21-10-2021

De gemeente Ridderkerk, verhuurder Wooncompas en de politie hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen bij de aanpak van woonoverlast. De partners hebben nu meer mogelijkheden om die overlast aan te pakken, als een gesprek tussen buren of buurtbemiddeling niet werkt.

Regionaal Convenant

Door de samenwerking moeten zaken als geluidsoverlast van de buren, pesterijen of vuil dat voor de deur rondzwerft sneller opgelost kunnen worden. Daarom heeft burgemeester Anny Attema samen met woningcorporatie Wooncompas en de politie het Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast ondertekend.

Gegevens delen

Dit convenant is opgesteld samen met de 25 gemeenten van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van complexe woonoverlast. De samenwerkingspartners mogen relevante gegevens met elkaar delen. Hierdoor kan woonoverlast sneller de kop ingedrukt worden.

Langdurige irritatie

In alle lagen van de bevolking komen botsingen tussen buren voor. Geluidsoverlast, stank, rommel, huisdieren en kinderen kunnen allemaal een oorzaak zijn van irritaties. Wat vaak als iets kleins begint, kan door langdurige irritatie uitmonden in grote ruzies.

De gemeente, verhuurder Wooncompas en de politie hebben nu meer mogelijkheden om die overlast aan te pakken, als een gesprek tussen buren of buurtbemiddeling niet werkt. Ze hebben afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.