Woonoverlast

Het CCV helpt

Hulp nodig bij de aanpak van woonoverlast? Bel of mail met Katja Steverink van het CCV, 06 - 104 476 46.

Gedragsaanwijzing

Bewoners die overlast veroorzaken kunnen te maken krijgen met gedragsaanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen worden opgelegd door verhuurders, rechters en (sinds 1 juli 2017) ook door de burgemeester.

Gedragsaanwijzing door een verhuurder of rechter

Huurovereenkomsten bevatten over het algemeen al de nodige regels waaraan een huurder zich moet houden. Zoals het voorkomen van geluidsoverlast, een verbod van onderhuur of een verbod op huisdieren. De verhuurder kan met zijn huurder een aanvullende overeenkomst afsluiten met daarin extra gedragsaanwijzingen, waar de huurder zich aan moet houden.

Houdt de huurder zich niet aan de afspraken, of is een overeenkomst op deze manier geen optie, dan kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter. De rechter kan dan gedragsaanwijzingen opleggen.

» lees verder

Gedragsaanwijzing door de burgemeester

Per 1 juli 2017 komt ook de bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing als instrument beschikbaar. Hierin krijgt de burgemeester de mogelijkheid om gedragsaanwijzingen op te leggen aan zowel huurders als eigenaren van koopwoningen.

Maar let op: deze bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing kan pas worden ingezet als de overlast redelijkerwijs niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan.

» lees verder


Video 'Andere aanpak burenoverlast: welke juridische instrumenten zijn nodig'