Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Praktische aanwijzingen bij aanpak studentenoverlast

12-12-2022

Nachtelijke feestjes in de tuin of op het dakterras, veel aanloop van bezoekers, opgestapelde bierkratten en grote hoeveelheden geparkeerde fietsen op straat. Hartstikke gezellig als je zelf student bent, maar omwonenden kunnen hier flink last van hebben. Hoe ga je als gemeente en samenwerkingspartners om met dit soort overlast waarbij leefstijlen in de wijk botsen? Uit de uitkomsten van het overlastlab van oktober jl. bundelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) praktische aanwijzingen voor de aanpak van overlast die door studenten wordt veroorzaakt.

Er bestaan verschillende soorten overlast en 1 daarvan is studentenoverlast. Deze overlast komt met name voor in de grote steden met verschillende universiteiten en hogescholen. Maar het komt ook voor in kleinere gemeenten waar studenten wonen.

Om deze overlast aan te pakken, kunnen verschillende instrumenten worden ingezet, zoals de Wet aanpak woonoverlast. In deze nieuwe publicatie van het CCV staat een overzicht van de specifieke kenmerken van studentenoverlast en de mogelijke niet-juridische en juridische instrumenten om dit aan te pakken. Natuurlijk vind je hierin ook voorbeelden uit de praktijk.

Uitkomsten overlastlab studentenoverlast

De uitkomsten van het overlastlab over studentenoverlast vormt de basis voor dit document. De volgende partners namen deel en deelden hun kennis en expertise: gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Delft, Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Wageningen en Zwolle. Daarnaast waren ook vertegenwoordigers aanwezig van SHH Studenthousing, politie Rotterdam en U Centraal.

Online vragenuurtjes

Het CCV bouwde afgelopen jaren veel kennis op door onderzoek te doen en door de landelijke kenniskring Wet aanpak woonoverlast op te zetten en te ondersteunen. In deze kenniskring delen gemeenten casussen en ervaringen met elkaar. Hier worden ook successen en knelpunten besproken. Daarnaast worden in kleinere interactieve overlastlabs specifieke onderwerpen verder uitgewerkt en concrete handreikingen en tips opgesteld.

Verder organiseert het CCV regelmatig online vragenuurtjes. Professionals brengen hun vragen over de aanpak vooraf in om te bespreken met collega’s uit het land en adviezen te ontvangen. Wil je deelnemen aan een vragenuurtje? Geef je gegevens door en je ontvangt de uitnodigingen hiervoor.

Downloads

De nieuwe infosheet kwam tot stand in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.