Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Voor individuele casussen kunt u de tool Beoordeel uw casus op deze website gebruiken en informatie inwinnen bij uw eigen juridische afdeling.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Partners in Delft gaan samen aan structurele oplossing voor woonoverlast studenten(panden) werken

18-11-2021

De gemeente, TU Delft, politie en studentenhuisvester DUWO gaan sterker samenwerken om woonoverlast door studenten(panden) aan te pakken. Ook een aantal studentenverenigingen werkt hieraan mee. Een gezamenlijke Taskforce moet voor strengere handhaving zorgen – én voor bewustwording. Burgemeester Marja van Bijsterveldt over het hoe en waarom van deze versterkte aanpak.

Sinds de corona-uitbraak is het aantal meldingen van overlast bij de gemeente behoorlijk toegenomen. Zogeheten hotspots, studentenhuizen waar omwonenden veel en vaak overlast van ondervinden, worden gericht aangepakt.

Samen

“Dat is echt nodig”, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt. “Er zijn op dit moment te veel klachten over overlast. We zitten er het afgelopen jaar al meer dan ooit bovenop, onze mensen zijn heel actief aan de slag om problemen ter plekke zo goed mogelijk op te lossen, maar we zijn er nog niet. Daar zijn alle betrokkenen het over eens. Of we nu met de politie, met DUWO of met de TU spreken, iedereen onderschrijft de noodzaak om te werken aan een betere, structurele oplossing. Ook de meest betrokken studentenverenigingen zien dat in en dat is winst. Zij gaan optreden tegen overlast, door in gesprek te gaan met huizen die overlast veroorzaken. Daarnaast denken zij op dit moment na over mogelijke passende sancties voor als het echt uit de hand loopt. Het is heel belangrijk dat zij meedoen. Om een structurele oplossing te vinden, moeten alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een plan maken. En dit plan ook gezamenlijk uitvoeren.”

Handhaven en bewust maken

De TU Delft, de politie, DUWO en de gemeente hebben gezamenlijk de Taskforce Woonoverlast opgericht. Deze taskforce gaat woonoverlast uit studentenwoningen bestrijden. Dat gaat de taskforce op twee manieren doen, legt Van Bijsterveldt uit. “Door waar nodig en mogelijk strenger te handhaven, maar ook door studenten meer bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Heb je er als overlastveroorzaker wel eens over nagedacht wat die herrie voor je buren betekent? Voor kleine kinderen die door het lawaai niet kunnen slapen? Of als de wekker ’s ochtends om zes uur weer afgaat, en je buren nauwelijks een oog dicht hebben kunnen doen? Terwijl jij je dan nog eens omdraait?”

Aanscherpen

Gaat de gemeente over dit soort opvoedkundige aspecten? “Als het nodig is wel”, zegt Van Bijsterveldt. “En ook de TU Delft vindt dat zij daar een verantwoordelijkheid in heeft. Die neemt de TU Delft ook. Samen met de rector magnificus van de TU voer ik gesprekken met de meest betrokken verenigingen. Ook de politiechef van Delft is hierbij aanwezig. De betreffende verenigingen gaan aan de slag om samen met huisoudsten te zorgen voor huisregels om overlast te voorkomen. Ze werken ook aan een ‘gereedschapskist’ om beter in contact te komen met buren en goede afspraken met hen te maken. Hier geldt vaak: onbekend maakt onbemind.”

Vanuit de TU Delft zijn bestuurlijk-juridische maatregelen in de maak. Die kunnen vooral voor studentenverenigingen gevolgen hebben. Als één van ‘hun’ panden te veel en te vaak overlast veroorzaakt, en zij onvoldoende actie daarop ondernemen, kunnen bijvoorbeeld de bestuursbeurzen van zo’n vereniging ingetrokken worden. Daarnaast gaat DUWO de gesprekken met studentenhuizen die overlast veroorzaken aanscherpen. De verhuurder gaat intensiever handhaven. DUWO heeft daarvoor een beveiligingsbedrijf ingehuurd. Die kan als het moet direct optreden. De beveiligers trekken daarin samen op met de politie.

Voortgangsrapportage

“Onze inspecteurs buitendienst gaan in op handhavingsverzoeken op plekken waar sprake is van bijvoorbeeld illegale verkamering ”, zegt Van Bijsterveldt. “Bij overlast is het belangrijk dit te melden. Alleen zo krijgen we beter zicht op situaties waar vaak overlast plaatsvindt en kunnen we daar met alle betrokken partijen aan de slag.”

De Taskforce Woonoverlast zal de raad in het eerste kwartaal van 2022 een voortgangsrapportage sturen over de aanpak.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.