Woonoverlast

Communicatiecampagne

Het CCV biedt gemeenten en corporaties kosteloos de bewonerscampagne ‘Goede buren, betere buurten’ aan. Met deze campagne maakt u bewoners bewuster van hun eigen rol bij het voorkomen van woonoverlast.

Want idealiter lossen bewoners dit samen op. Soms lukt dat niet. Wist u dat één op de drie Nederlanders weleens met woonoverlast te maken heeft gehad? Wees daarom voorbereid en pak woonoverlast aan. Werk samen aan een prettige leefomgeving.

De campagne is goed inzetbaar tijdens de zomermaanden. Woonoverlast stijgt namelijk traditiegetrouw als er meer mensen buiten zijn en meer leefgeluiden hoorbaar.

Campagnematerialen gratis downloaden, printen en inzetten

Het CCV biedt u materiaal om bewoners via diverse kanalen te bereiken. Het campagnemateriaal kunt u (laten) aanvullen met uw eigen teksten.

Biedt u bijvoorbeeld (nog) geen buurtbemiddeling aan, dan kunt u de betreffende teksten verwijderen. En met het  toevoegen van uw eigen logo, is het voor de bewoners duidelijk dat u de afzender bent.

U kunt de campagnematerialen hieronder gratis downloaden, printen en inzetten in uw eigen gemeente:

* U kunt het vormgeefbestand (Indesign CS4) ook kosteloos opvragen. Uw eigen vormgever kan dan uw gegevens zoals het (gemeente)logo toevoegen.

** U dient de flyer nog wel te personaliseren (aan te vullen met gemeentelijke informatie).

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.