Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

De rol van gemeenten

Gemeenten spelen een sleutelrol in de aanpak van woonoverlast door verwarde personen. Er wordt vaak naar de gemeente gewezen als er sprake is van overlast in de buurt. De gemeente heeft tal van instrumenten tot haar beschikking om overlast tot een einde te brengen.

Instrumenten

De gemeente heeft voor de aanpak van woonoverlast door verwarde personen de volgende instrumenten beschikbaar:

Instrument: Informele mogelijkheden

De gemeente heeft tal van informele instrumenten tot haar beschikking om overlast tot een einde te brengen. Een gemeente kan bijvoorbeeld het gesprek aangaan met de verwarde overlastgever. Ook kan een gemeente mediation of buurtbemiddeling inzetten.
» lees verder

 

Instrument: Inzet vanuit de Woningwet

De Woningwet kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van overlast veroorzaakt door verwarde personen. In die wet is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders kan optreden tegen vervuiling van de woning of brandgevaar in de woning.
» lees verder

 

Instrument: Gedragsaanwijzing door de burgemeester

Met de Wet aanpak woonoverlast, hebben burgemeesters de bevoegdheid gekregen om gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevende bewoners van huur- en koopwoningen. In de Gemeentewet is hiervoor artikel 151d toegevoegd.
» lees verder

 

Instrument: Pand sluiten op basis van de Woningwet

Soms is de overlast zodanig ernstig dat de woning van de verwarde persoon gesloten kan worden. Er zijn verschillende manieren om een woning te sluiten. Op basis van artikel 17 Woningwet, kan een woning gesloten worden als er sprake is van een herhaaldelijke overtreding van artikel 1a of artikel 1b van de Woningwet.
» lees verder

 

Instrument: Pand sluiten op basis van de Opiumwet

Het sluiten van woningen op grond van artikel 13b Opiumwet is een veelgebruikt instrument door burgemeesters. Deze vorm van sluiting richt zich weliswaar specifiek op de gevallen waarin er sprake is van drugsbezit of –handel.
» lees verder

 

Instrument: Pand sluiten op basis van de Gemeentewet

Op basis van artikel 174a van de Gemeentewet is de burgemeester bevoegd om een woning te sluiten als er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde. Overlast veroorzaakt door een verwarde verhuurder zou in beginsel kunnen leiden tot een dergelijke verstoring van de openbare orde.
» lees verder

 

Instrument: Gedwongen zorg

Soms is er sprake van dusdanige verwardheid, dat er sprake is van een crisissituatie. In zo’n situatie spelen er zulke ernstige psychische en/of psychiatrische problemen, dat thuis blijven wonen geen optie meer is. Veelal gaan deze crisissituaties samen met overlast voor de omwonenden. Er kan dan worden gekozen voor een vrijwillige of gedwongen opname.
» lees verder

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.