Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Instrument: huurrechtelijke gedragsaanwijzing

In een huurovereenkomst worden doorgaans allerlei afspraken tussen de huurder en verhuurder vastgelegd. Als een huurder overlast veroorzaakt, kan er behoefte zijn aan nadere afspraken over het gedrag van de huurder. Een gedragsaanwijzing kan in die situatie uitkomst bieden.

Gebod of verbod

Een gedragsaanwijzing is een gebod (een verplichting om iets te doen) of een verbod (een verplichting om iets na te laten) dat geldt voor de huurder. Voorbeelden van gedragsaanwijzingen zijn het verbod op het aanzetten van televisie in de nachtelijke uren, de verplichting tot het onderhouden van de tuin of een verplichting tot het accepteren van hulpverlening.

Meer lezen

Doel en voordelen gedragsaanwijzing

Een gedragsaanwijzing heeft als doel het snel verminderen dan wel stoppen van overlast. Met een gedragsaanwijzing kan vroegtijdig worden ingegrepen bij overlastsituaties. Soms is de overlast (nog) niet ernstig genoeg om een ontruimingsprocedure te starten. Juist dan kan een gedragsaanwijzing uitkomst bieden.

Goedkoper, veelal sneller en minder ingrijpend
Verder is een gedragsaanwijzing goedkoper, veelal sneller en minder ingrijpend dan een gerechtelijke procedure. Daarnaast is er bij verwarde overlastgevers soms sprake van zeer schrijnende situaties, waarbij een ontruiming voor de verwarde persoon niet tot een oplossing van het probleem leidt.

Ook in zo’n geval kan een gedragsaanwijzing de huurder helpen zijn gedrag te verbeteren, doordat de huurder op grond van de gedragsaanwijzing bijvoorbeeld verplicht wordt hulpverlening te accepteren.

Vrijwillige en onvrijwillige gedragsaanwijzing

Een gedragsaanwijzing kan vrijwillig worden gesloten of onvrijwillig worden opgelegd. Een vrijwillige gedragsaanwijzing wordt overeengekomen door de overlastgever en zijn verhuurder. De gedragsaanwijzing wordt dan neergelegd in een overeenkomst die wordt aangehecht aan de huurovereenkomst.

Rechter
Een onvrijwillige gedragsaanwijzing wordt opgelegd door de rechter. Deze gedragsaanwijzing kan worden opgelegd als de overlastgever niet vrijwillig een gedragsaanwijzing wil overeenkomen, als hij zich er niet aan houdt of als de verhuurder een gedragsaanwijzing vordert in een gerechtelijke procedure.

Gekoppeld aan voorwaardelijke ontruiming
De gedragsaanwijzing kan ook worden gekoppeld aan een voorwaardelijke ontruiming. Een gedragsaanwijzing in combinatie met een voorwaardelijke ontbinding kan zeer effectief zijn, omdat aan de huurder het signaal wordt afgegeven dat er echt sprake is van een 5-voor-12-situatie.

Als de rechter de voorwaardelijke ontbinding met de gedragsaanwijzing toewijst, dan heeft de verhuurder een sterk middel in handen. Gaat de huurder opnieuw in de fout, dan volgt namelijk alsnog ontruiming.

Voorbeeld: Gedragsaanwijzing verwarde vluchteling en vernielingen

Een vluchteling met psychische problemen veroorzaakt ernstige overlast. In en rond zijn huurwoning vinden allerlei vernielingen plaats. De huurder slaat onder andere de ruiten van zijn woning in, hij gooit met stoelen, gooit containers om, laat afval in zijn tuin liggen en houdt omwonenden ’s nachts wakker.

Gerechtelijke procedure
De klachten van de wijkagent en buurtbewoners blijven binnenkomen bij de woningcorporatie, waarop de woningcorporatie een gerechtelijke procedure start. Tijdens deze procedure is een GGZ-begeleidingstraject voor de huurder gestart, waaraan de corporatie ook meewerkt. In de procedure vordert de woningcorporatie gedragsaanwijzingen. Ook vordert zij ontruiming van het gehuurde. De rechter wijst de ontruiming voorwaardelijk toe. Dat betekent dat de verwarde huurder zich moet gaan houden aan gedragsaanwijzingen. Als de huurder zich hier niet aan houdt, kan de woningcorporatie overgaan tot ontruiming van de huurwoning.

Verschillende gedragsaanwijzingen
De rechter legt de huurder in dit geval verschillende gedragsaanwijzingen op. De huurder moet zich onthouden van het veroorzaken van overlast, in het bijzonder van het vernielen van zaken in- en rondom het gehuurde, het veroorzaken van geluidsoverlast in- en rondom het gehuurde en het vertonen van intimiderend gedrag. Daarnaast is opgenomen dat de huurder de begeleiding die hij krijgt voor het stoppen met het veroorzaken van overlast, blijft accepteren en dat hij zijn voor- en achtertuin onderhoudt.

Uitspraak

  • Klik hier voor de uitspraak.

Meer voorbeelden uit de jurisprudentie

Deze rubriek bevat een overzicht van gerechtelijke uitspraken van zaken waarbij sprake was van kwetsbare overlastgevers.
» lees verder