Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Pand sluiten op basis van de Opiumwet

Het sluiten van woningen op grond van artikel 13b Opiumwet is een veelgebruikt instrument door burgemeesters. Deze vorm van sluiting richt zich weliswaar specifiek op de gevallen waarin er sprake is van drugsbezit of –handel.

Psychische problematiek

Toch is het relevant te kijken naar hoe rechters oordelen wanneer er ook sprake is van psychische problematiek. Dit is in een groot deel van de gevallen van drugsbezit of –handel namelijk het geval.

Belangenafweging

Soms kunnen psychische problemen aantoonbaar verergeren door sluiting van de woning. Ook kan de sluiting van de woning een behandeltraject doorkruisen. Rechters blijken bij de belangenafweging dan ook rekening te houden met de psychische gesteldheid van de bewoner. Toch zijn zij doorgaans streng, zo blijkt uit onderstaande voorbeelden.

Meer lezen

Voorbeeld: psychische problemen bewoonster en belangenafweging

In Heerlen heeft de burgemeester besloten een woning op grond van artikel 13b Opiumwet voor de duur van twaalf maanden te sluiten. Na een melding over geluidsoverlast, was in de woning 45 gram amfetaminepasta aangetroffen. De bewoonster stelt dat een bekende dit in haar woning heeft achtergelaten en dat zij niet op de hoogte was van de aanwezigheid van harddrugs.

Negatief effect
De bewoonster gaat dan ook in bezwaar en in beroep tegen het besluit van de burgemeester. In hoger beroep voert de bewoonster onder andere aan dat haar psychische problemen zullen verergeren door de sluiting van de woning. De huisarts en de reclassering erkennen dat de sluiting van de woning een negatief effect zal hebben op de psychische gesteldheid van de bewoonster. De reclassering meldt bovendien dat de kans groot is dat de depressieve en overige psychische klachten van bewoonster verder toenemen.

Ondanks dat de sluiting van haar woning een negatief effect zal hebben op de hulpverlening, oordeelt de rechter dat de bewoonster niet aannemelijk heeft gemaakt dat hulpverlening niet langer geboden kan worden. De rechter laat de sluiting daarom in stand.

Uitspraak

  • Klik hier voor de uitspraak.

Voorbeeld: speciale bescherming voor psychisch kwetsbare personen

Een veroorzaker van overlast in een woning in Vlaardingen voert voor de rechter aan dat hij vanwege zijn psychische (en fysieke) problematiek moet worden aangemerkt als een sociaal en psychisch kwetsbaar persoon, die op grond van artikel 8 EVRM speciale bescherming geniet. Een sluiting van zijn woning zou zijn behandelingstraject doorkruisen, omdat hij geen alternatieve woning heeft. De burgemeester heeft het belang om in zijn woning te blijven, naar de mening van de bewoner, onvoldoende in de besluitvorming betrokken.

Voldoende meegenomen in belangenafweging
De rechter stelt echter dat de overlast niet enkel en alleen voortvloeit uit psychische problematiek. Een deel van de registraties en meldingen had betrekking op drugsbezit en handel in drugs. De burgemeester heeft de psychische problematiek van de bewoner ook voldoende meegenomen in zijn belangenafweging, aldus de rechter. De burgemeester heeft, volgens de rechter, in alle redelijkheid een zwaarder gewicht toegekend aan de sluiting van de woning dan aan de belangen van de bewoner. Daarbij heeft de bewoner niet aannemelijk kunnen maken dat de sluiting van de woning zijn behandelingstraject zou doorkruisen. Ten slotte hecht de rechter belang aan het feit dat de burgemeester de bewoner opvang en zorg had aangeboden.

Uitspraak

  • Klik hier voor de uitspraak.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.