Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Pand sluiten op basis van de Woningwet

Soms is de overlast zodanig ernstig dat de woning van de verwarde persoon gesloten kan worden. Er zijn verschillende manieren om een woning te sluiten. Op basis van artikel 17 Woningwet, kan een woning gesloten worden als er sprake is van een herhaaldelijke overtreding van artikel 1a of artikel 1b van de Woningwet.

Criteria

Een vereiste is dat de overtreding gepaard gaat met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of de veiligheid.

Artikel 17 Woningwet wordt wel ingezet bij extreme verzamelwoede en vervuiling (hoarding). Daarbij wordt goed gekeken naar de proportionaliteit van de woningsluiting. Als een alternatieve, minder ingrijpende oplossing (bijvoorbeeld een last onder dwangsom gecombineerd met hulpverlening) kan worden bereikt, ligt sluiting niet voor de hand.

Meer lezen

  • Lees meer over sluiting op basis van de Woningwet

Voorbeeld: verzamelwoede en vervuiling in woning

Het college van B&W van Vlaardingen sluit een woning op grond van artikel 17 Woningwet. In de betreffende woning en tuin zijn allerlei goederen opgeslagen, waardoor er volgens de gemeente een gevaarlijke situatie is ontstaan.

Kans op herhaling groot
De woning was eerder, op grond van de Woningwet, al kort ontruimd. Toen was er sprake van brandgevaar, door kapotte leidingen en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. De bewoner keert na herstel van de voorzieningen terug in de woning, maar begint wederom spullen te verzamelen.

Het college van B&W besluit de woning vervolgens langer te sluiten. Het college acht de kans op herhaling groot en heeft onvoldoende vertrouwen dat de recent gestarte begeleiding ervoor zal zorgdragen dat de bewoner niet zal vervallen in oude (verzamel)gewoontes.

Behandelplan
De bewoner is het niet eens met de langere sluiting. Hij stelt hulp te hebben aanvaard en er is inmiddels een behandelplan opgesteld. De voorzieningenrechter oordeelt dat het directe gevaar voor de buurtbewoners al is geweken door de eerdere ontruiming. Bovendien zijn nieuwe verzamelobjecten door de bewoner weggehaald.

Omdat het sluiten van de woning deze initiatieven zal doorkruisen, valt de belangenafweging uit in het voordeel van de bewoner.

Uitspraak

  • Klik hier voor de uitspraak.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.