Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

De rol van politie

Veel meldingen met betrekking tot overlast door verwarde personen komen op het bordje van de politie terecht. De politie is immers 24/7 bereikbaar en beschikbaar.

Samenwerkingspartner

De politie beschikt niet over eigenstandige bevoegdheden om overlast tegen te gaan. Maar als samenwerkingspartner van de gemeente, hulpverlening en woningcorporaties, heeft de politie wel degelijk een grote rol bij de aanpak van woonoverlast.

Twee verantwoordelijkheden

De politie heeft twee verantwoordelijkheden. Allereerst is zij verantwoordelijk voor het handhaven van de rechtsorde. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het verlenen van hulp in spoedeisende situaties. Ook wanneer er een sterke arm ingezet moet worden, is voor de politie een belangrijke taak weggelegd. Dat geldt voornamelijk bij gedwongen opname of bij ander juridisch optreden.

Wijkagent

De wijkagent is een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht voor bewoners van die wijk. Ook heeft hij in de wijk veel contacten met andere samenwerkingspartners zoals woningcorporaties, sociale teams of andere organisaties. Veel wijkagenten zoeken actief contact met bewoners en kunnen hierdoor ook problemen voorkomen. Ze horen immers veel van wat erin een wijk speelt.

Waar het gaat om woonoverlast door mensen met verward gedrag hebben zij een signalerende functie. Ook kunnen zij met omwonenden praten en hen verwijzen naar de juiste instanties. Ook zit de wijkagent regelmatig met woningcorporaties en andere instellingen om tafel om situaties te bespreken en te kijken hoe deze opgelost kunnen worden.

Voorbeeld: Project Noorderslag in Groningen en Arnhem

Bij de Groningse politie draait al jaren het project Noorderslag. Dit project helpt mensen overlast te stoppen, wanneer zij zelf niet in staat zijn de regie in hun eigen woning te voeren.

Vrijwillig huissleutel inleveren
Dat geldt bijvoorbeeld bij structurele overlast door bezoekers. De betrokken bewoners leveren dan vrijwillig hun huissleutel in bij de politie. Die krijgt daarbij toestemming op een aantal keren per week langs te komen en kan, indien nodig, snel ingrijpen.

Een voorbeeld hiervan is Rieks; hem hing huisuitzetting boven het hoofd vanwege overlast rond zijn woning. Hij kreeg regelmatig drugsgebruikers over de vloer die ook herrie op straat veroorzaakten. Rieks gaf zijn sleutel vrijwillig af. Bij een volgende melding van overlast kon de politie de bezoekers snel de deur uitzetten.

Meer weten over deze casus?

  • Bekijk hier een uitzending van RTV Noord over Rieks.

Noorderslag in Arnhem
Op initiatief van een wijkagent in Arnhem is het project Noorderslag naar Arnhem gehaald.

  • Klik hier voor een artikel in de Gelderlander.

Voorbeeld: Rol van de wijkagent in een proces

In een gerechtelijke procedure spelen processen-verbaal een belangrijke rol bij het aantonen van de overlast. De bevindingen van de wijkagent zijn daarom van grote invloed.

Verklaring wijkagent
Zo weegt de verklaring van de wijkagent in een zaak voor de rechtbank Noord-Nederland zwaar mee. De wijkagent heeft in een proces-verbaal de klachten van een woningcorporatie in Assen met een huurder opgetekend. Deze huurder kampt met psychische problemen en vertoont ongepast gedrag, zoals seksueel getinte opmerkingen en ongewenste avances richting vrouwelijke medewerkers op het kantoor van de woningcorporatie. Daarnaast laat hij zich bedreigend uit.

Ter zitting verschenen
Verder heeft de wijkagent opgemaakt dat geconstateerd is dat de huurder psychiatrische hulp en medicatie nodig heeft. Uit de verklaring van de wijkagent, die ook ter zitting is verschenen, is volgens de rechter voldoende aannemelijk geworden dat de gedaagde iets bedreigends uitstraalt en er grote angst leeft bij de omwonenden.

Uitspraak

  • Klik hier voor de uitspraak.

Voorbeeld: Sterke arm politie bij ontruiming

Een verwarde man heeft (vermoedelijk) brandgesticht in zijn huurwoning. Bovendien blijkt de woning, bij inspectie door de politie, vol te liggen met rommel, zoals sigarettenpeuken, folders, kranten en etensresten. Het toilet staat tot aan de rand vol met water en ontlasting.

Ontruiming door een derde
De verwarde man bevindt zich ten tijde van de procedure in detentie. De voorzieningenrechter beslist tot ontruiming. Aangezien de man geen mogelijkheid heeft zijn woning zelf te ontruimen, krijgt hij de mogelijkheid dit door een derde te laten doen.

Politie inschakelen
Verder heeft de woningcorporatie gevorderd de ontruiming te bewerkstelligen met behulp van de sterke arm, als dat nodig mocht zijn. Ook dit wijst de rechter toe. Als de man de woning niet binnen twee weken doet (laten) ontruimen, kan de woningcorporatie de politie inschakelen om dit alsnog te doen.

Uitspraak

  • Klik hier voor de uitspraak.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.