Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Voorbeelden uit de jurisprudentie

Deze rubriek bevat een overzicht van gerechtelijke uitspraken van zaken waarbij sprake was van kwetsbare overlastgevers.

Zaak 1: ernstige vervuiling

Een woning is zeer zwaar vervuild. Het college van B&W sluit daarom de woning op basis van art. 17 Woningwet. Vervolgens stapt de verhuurder naar de rechter om enkele gedragsaanwijzingen opgelegd te krijgen. Dat lukt. De huurder krijgt een huisdierenverbod opgelegd.

Meer informatie
Lees de hele uitspraak

Zaak 2: verwarde huurder agressief richting vrouwen verliest huurwoning

Een huurder kampt met psychische problemen. Hij veroorzaakt overlast en is zeer agressief tegen vrouwen. Hij heeft een dwangmatige obsessie om vrouwen te vermoorden. Andere bewoners zijn heel angstig. Hulpverlening helpt niet om de problemen te verhelpen. De verhuurder stapt uiteindelijk naar de rechter, en de rechter verplicht de huurder om de woning te ontruimen.

Meer informatie
Lees de hele uitspraak

Zaak 3: verslaafde en verwarde huurders moeten woning ontruimen

Huurders zijn verslaafd aan alcohol en kampen met psychische problemen. Zij veroorzaken ernstige overlast, waaronder geluidsoverlast en brandstichting. Ook dealen zij in drugs en intimideren zij buurtbewoners. De rechter verplicht de huurders daarom om de huurwoning te ontruimen.

Meer informatie
Lees de hele uitspraak

Zaak 4: verzamelwoede en verwarde huurder

Een woning is al diverse keren door de GGD opgeruimd. Ook nu staat de woning weer vol met spullen. De huurder zet ook de gemeenschappelijke ruimte vol met spullen. Voor de verhuurder is nu de maat vol. De rechter verplicht de huurder om de huurwoning te ontruimen.

Meer informatie
Lees de hele uitspraak

Zaak 5: verwarde huurder houdt zich niet aan gedragsaanwijzing

Er is sprake van langdurige overlast. De bewoner schreeuwt, scheldt en gooit kleding en glaswerk vanuit haar woning naar beneden. Zij kampt met psychische problemen en wordt ook gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling.

De huurder houdt zich evenmin aan een gerechtelijke gedragsaanwijzing die het verbiedt om spullen uit de woning te gooien en geluidsoverlast te veroorzaken. De rechter verplicht vervolgens de huurder om de woning samen met haar man en kinderen te verlaten.

Meer informatie
Lees de hele uitspraak

Zaak 6: ontruiming of gedragsaanwijzing?

Een huurder kampt met autisme en veroorzaakt de nodige overlast. Hij bonkt op muren, bedreigt omwonenden en voert duiven. De verhuurder stapt naar de rechter en vordert primair ontruiming en subsidiair een gedragsaanwijzing die o.a. het voeren van duiven en intimiderend gedrag verbiedt.

De rechter wijst de ontruimingsvordering toe, want verwacht niet dat een gedragsaanwijzing tot verandering van gedrag van de huurder gaat leiden. De huurder moet dus – ondanks zijn psychische problemen – de huurwoning verlaten.

Meer informatie
Lees de hele uitspraak

Zaak 7: verwarde huurder moet ontruimen

Een huurder is ernstig verward, en veroorzaakt veel overlast en onrust in een flat. Hij wil o.a. “suicide by cop” uitlokken. De verhuurder stapt naar de rechter. De rechtbank verplicht de huurder om de huurwoning te ontruimen.

Meer informatie
Lees de hele uitspraak

Zaak 8: vervuiling en gerechtelijke gedragsaanwijzing

Een woning is ernstig vervuild. Er is sprake van stankoverlast, open vuilniszakken in de woning en er zijn ratten gezien. De huurder is verward. De verhuurder machtigt de verhuurder om de woning schoon te maken, en verplicht de huurder om die werkzaamheden te gedogen.

Meer informatie
Lees de hele uitspraak