Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Inzet vanuit de Woningwet

De Woningwet kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van overlast veroorzaakt door verwarde personen. In die wet is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders kan optreden tegen vervuiling van de woning of brandgevaar in de woning.

Het college van burgemeester en wethouders beschikt daartoe over verschillende instrumenten: de last onder dwangsom, de last onder bestuursdwang en de bestuurlijke boete.

Meer lezen

Voorbeeld: toepassen bestuursdwang bij hoarding

Een bewoner lijdt aan de psychische stoornis hoarding (verzameldwang). Het college van B&W van de gemeente Diemen past bestuursdwang toe en ruimt woning van de bewoner op. De rechter acht dat terecht. De kosten van de opruimactie mogen echter niet volledig op de bewoner worden verhaald.

Uitspraak
Zie hier voor de uitspraak.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.