Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Gedwongen zorg

Soms is er sprake van dusdanige verwardheid, dat er sprake is van een crisissituatie. In zo’n situatie spelen er zulke ernstige psychische en/of psychiatrische problemen, dat thuis blijven wonen geen optie meer is. Veelal gaan deze crisissituaties samen met overlast voor de omwonenden. Er kan dan worden gekozen voor een vrijwillige of gedwongen opname.

Verschillende criteria

Bij een vrijwillige opname kiest de verwarde persoon zelf om zich te laten opnemen. Soms is het echter nodig om een verward persoon tegen zijn wil op te nemen. Aan zo’n gedwongen opname zijn verschillende criteria verbonden. Zo moet iemand een gevaar voor zichzelf of anderen zijn vanwege een psychiatrische aandoening.

Andere hulpverlening is niet meer mogelijk en iemand moet daadwerkelijk niet bereid zijn zich te laten opnemen. Daarnaast moet een onafhankelijke psychiater vaststellen of een gedwongen opname noodzakelijk is. Uiteindelijk zal de rechter beslissen.

Meer lezen

Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen

Op dit moment wordt gedwongen zorg geregeld door de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). In die wet staan de rechten van cliënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of een verpleeghuis voor dementerende ouderen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Wet Bopz vervangen door twee andere wetten:

  • Wet verplichte ggz
  • Wet zorg en dwang

Voorbeeld: rechter verleent voorlopige machtiging

Een vrouw lijdt aan een paranoïde psychose. Zij heeft waanbelevingen en op grond daarvan scheldt zij haar buurtgenoten uit en veroorzaakt zij ernstige overlast door geschreeuw, geklap en slaan met deuren.

Politiefunctionaris fysiek aangevallen
Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de psychische gezondheid van anderen daardoor gevaar loopt, maar dat de vrouw door haar hinderlijk gedrag ook agressie van anderen tegen zichzelf afroept. Zij heeft verder een politiefunctionaris fysiek aangevallen en er zijn al buurtgenoten omwille van haar overlast verhuisd. De vrouw is niet bereid zich vrijwillig te laten opnemen

Houdt adequate zorg af
De rechtbank oordeelt in deze kwestie dat er genoeg aanleiding bestaat om mevrouw gedwongen op te laten nemen. Zij veroorzaakt voldoende gevaar en houdt adequate zorg af.

Uitspraak

  • Klik hier voor de uitspraak.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.