Woonoverlast

Het CCV helpt

Het CCV kan u adviseren over uw aanpak woonoverlast. Zoals vragen over beleidsplannen, samenwerking tussen partners en het delen van goede voorbeelden.

Bel of mail met Katja Steverink CCV-adviseur Aanpak woonoverlast of Frannie Herder CCV-adviseur Buurtbemiddeling.

Gedragsaanwijzing door de burgemeester

Met de Wet aanpak woonoverlast, hebben burgemeesters de bevoegdheid gekregen om gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevende bewoners van huur- en koopwoningen. In de Gemeentewet is artikel 151d toegevoegd. Hierin staat dat de gemeenteraad een verordening (APV) kan aannemen dat een gebruiker van een woning of erf geen ernstige of herhaaldelijke hinder voor omwonenden mag veroorzaken. De burgemeester kan vervolgens in beleidsregels neerleggen hoe hij gebruik wenst te maken van die bevoegdheid.

Last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom

Veelal neemt de gedragsaanwijzing de vorm aan van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In deze last staat dat de overlastgever bepaalde handelingen moet doen of juist moet nalaten om de overlast te doen stoppen.

Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat de overlastgever slechts een beperkt aantal bezoekers per dag mag ontvangen, na een bepaalde tijd helemaal geen bezoekers meer mag ontvangen, zijn hond moet muilkorven of anderszins moet voorkomen dat de hond overlast veroorzaakt, het portiek leefbaar moet houden, geen luide muziek mag draaien, enzovoorts.

De gedragsaanwijzing kan ook een verplichting (gebod) inhouden om psychische of sociale hulp te zoeken of een agressiereductietraining te volgen.

Meer lezen

Voorbeeld: advies van GGZ bij de gedragsaanwijzing in Meppel

In sommige gevallen beschikt een burgemeester niet over voldoende kennis om de juiste maatregel in te kunnen zetten. Zeker wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van verwardheid bij de overlastgever. In zo’n geval is het raadzaam om advies in te winnen bij andere betrokkenen, bijvoorbeeld de GGZ.

De burgemeester van Meppel heeft in die mogelijkheid voorzien. In de APV heeft hij namelijk opgenomen dat hij bij het opleggen van een maatregel de politie en betrokken (zorg-)instanties kan vragen advies uit te brengen over de te treffen maatregel.

Meer informatie

  • Klik hier voor de beleidsregels wet aanpak woonoverlast gemeente Meppel.

Voorbeeld: ‘speciaal’ beleid bij verwarde personen in Borne

De burgemeester van Borne heeft in artikel 4 van zijn beleidsregels opgenomen dat bij de keuze over hoe een overlastsituatie wordt aangepakt, in eerste instantie dient te worden overwogen of de overlastgever kampt met een psychische of psychiatrische aandoening.

Als er sprake is van een psychische of psychiatrische aandoening, is er volgens de burgemeester van Borne namelijk altijd een centrale en zwaarwegende rol weggelegd voor de hulpverleningsinstanties.

Meer informatie

  • Klik hier voor de beleidsregels aanpak woonoverlast van de gemeente Borne.

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.